Bio

proszę przewinąć do polskiej biografii


Szymon Białorucki — trombonist and composer, based in Warsaw. He leads a quartet The Forest Tuner and Szymon Białorucki Trio where he expresses his musical ideas. The Forest Tuner released its debut album entitled “Tunes” in 2016, winning the Phonographic Jazz Debut competition by the Institue of Music and Dance.

He plays in the Konglomerat Big Band – Poland’s first professional, non-commercial Big Band profiled for contemporary improvised music, Myrczek and Tomaszewski Band and Brass Federacja. He has performed on various festivals, such as: Warsaw Summer Jazz Days, or Jazz Jamboree to name a few. 

Szymon studied jazz trombone with Grzegorz Nagorski at the Academy of Music in Katowice. In the year 2013/14 he studied with Nils Wogram at the Hochschule Luzern, Musik, in Switzerland. 

Along his musical path he has played with artists such as: John Scofield, John Medeski, Nils Berg, Josef Kallerdahl, Oskar Schönning, Rob Mazurek, Jeff Parker, Artur Majewski, Peter Bernstein, Mark Soskin, Ed Partyka, Geir Lysne, Andy Middleton, Greg Osby, Gerry Hemingway, Maciej Obara, Tom Arthurs, Ole Morten Vaagan, Gard Nilssen.


Szymon Białorucki – puzonista, kompozytor. Prowadzi autorskie zespoły: kwartet The Forest Tuner oraz Szymon Białorucki Trio. The Forest Tuner w roku 2016 wydał swój debiutancki album pt. “Tunes”, wygrywając konkurs na Jazzowy Debiut Fonograficzny Instytutu Muzyki i Tańca.

Gra w Konglomerat Big Band – pierwszym w Polsce profesjonalnym, niekomercyjnym big-bandzie, o profilu jazzu europejskiego, zespole Myrczek & Tomaszewski Band oraz Brass Federacji. Występował na wielu festiwalach m. in. Warsaw Summer Jazz Days, czy Jazz Jamboree.

Szymon jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie puzonu jazzowego dr hab. Grzegorza Nagórskiego. W roku 2013/14 studiował u niemieckiego puzonisty Nilsa Wograma w Hochschule Luzern Musik w Szwajcarii.

Na swojej artystycznej drodze współpracował m.in z takimi muzykami jak: John Scofield, John Medeski, Nils Berg, Josef Kallerdahl, Oskar Schönning, Rob Mazurek, Jeff Parker, Artur Majewski, Peter Bernstein, Mark Soskin, Ed Partyka, Geirl Lysne, Andy Middleton, Greg Osby, Gerry Hemingway, Maciej Obara, Tom Arthurs, Ole Morten Vaagan, Gard Nilssen.